Werkwijze Jade Utrecht Oost

Index

 


 

 Werkwijze van de behandeling bij Jade Psychologenpraktijk Utrecht Oost

Op basis van je vraag en je problemen kan de behandeling bestaan uit de volgende elementen.
 • Onderzoek van klachten en je persoonlijkheid via testen en vragenlijsten.
 • Individuele therapie.
 • Troosten en steunen.
 • Structureren.
 • Informatie geven (psychoeducatie).
 • Protocollaire behandeling van klachten vanuit evidence based technieken die meestal gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie.
 • Inzicht krijgen in wat nu jouw aandeel is en waarom je zo reageert en omgaat met jezelf en je omgeving en de klachten die spelen.
 • Verdiepend zelfonderzoek waardoor je in een bewustwordingsproces en daarna in een veranderingsproces komt betreffende die persoonlijkheidstrekken die disfunctioneel zijn.
 • Cognitieve gedragstherapie: wat denk je en klopt dat, huiswerk observeren.
 • Psychodynamische invalshoek inzicht krijgen in hoe je nu met jezelf omspringt van binnen, maar ook hoe dat in het verleden is ontstaan, in het heden optreedt en ook hier in de behandelrelatie.
 • Systeemtherapeutisch waarbij gekeken wordt naar hoe de verbindingen lopen in je directe sociale omgeving, hoe het systeem om je heen functioneert en welke positie je daarin inneemt.
 • Kijken naar levensfase en de levenstaken die daarbinnen liggen.
 • ACT (acceptence commitment therapy): wat speelt er in je leven, wat zal je moeten accepteren en waar moet je je voor inzetten om het te veranderen. En bovenal hoe kom je weer flexibel in het leven te staan waardoor je het richting kan geven in die richting die voor jou waardevol is.
 • Schematherapie: je bewust worden van je patronen, de innerlijke dynamiek die daarachter ligt en de valkuilen die in je leven spelen.
 • Traumabehandeling (BEPP) met imaginaire exposure, schrijfopdrachten en opbouwen van toekomstperspectief.
 • Focussen, begin maar eens met het lichaam heb je daar een plek waar je spanning ervaart?
 • Zingevingvragen, levensvragen.
 • E-health/digitale therapie.

Ik ga meestal eclectisch te werk, wat inhoudt dat in een behandeling meerdere therapiesoorten samenkomen.

Wanneer problemen zo verweven zitten met jouw persoonlijkheid en de problemen zoveel lijden en disfunctioneren veroorzaken, dan kan ik je doorverwijzen naar de tweedelijns zorg.

Aanmelden

Voor aanmelding kun je via het aanmeldingsformulier op deze site of telefonisch contact opnemen met de praktijk. Op aanmeldingen via de site en voicemail reageer ik binnen twee werkdagen. Voor het maken van een intakeafspraak neem ik telefonisch contact met je op. Binnen dit gesprek is er ruimte voor specifieke vragen en kan ik je uitgebreide informatie verstrekken.


Binnen Jade praktijk Utrecht Oost wordt er geen wachtlijst gehanteerd. Wanneer er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen binnen de praktijk wordt dit vermeldt op de website via aanmelden of wordt je bij je aanmelding hierover binnen een week telefonisch of per mail over geïnformeerd. 


De meeste intakegesprekken worden op woensdagmorgen ingeroosterd. In overleg kan dit, indien er plaats is gekozen worden voor een andere dag. Dit zijn de dinsdagmiddag en -avond of donderdag morgen of middag.

De intake duurt een uur. In dit gesprek verkennen we wat het probleem is waarmee je worstelt. Verder kijken we naar wat de spanningsbronnen zijn die je ervaart. Daarnaast wil ik een beeld vormen over je huidige leefsituatie en achtergrond en zal ik je hier gericht vragen over stellen.

We hopen je een veilige omgeving te kunnen bieden waarinje je gestimuleerd voelt om aan de slag te gaan, je verhaal te ontrollen en te onderzoeken, informatie tot je te nemen, aan het werk te gaan en stil te staan bij zaken waar je tot nu toe nog niet zo bij stil hebt gestaan, dingen te gaan observeren, ontdekken, door te worstelen, te voelen, te begrijpen en een plek te geven. Maar ook weer richting vinden in het leven, de oude weg weer op te pakken of een nieuwe in te slaan.


Aan het einde van de intake geef ik je een aantal testen en vragenlijsten mee. Ik zal je hierbij verzoeken deze voor de volgende afspraak ingevuld in te leveren.

Deze testen dienen ter ondersteuning en verheldering van:
 • De klachten die spelen
 • Je huidige manier van omgaan met spanning en gebeurtenissen
 • Hoe je jezelf ziet (persoonlijkheidsonderzoek)
 • Verloop van de behandeling
Het kan zijn dat ik je hiernaast specifieke vragenlijsten meegeef om de ernst van bijvoorbeeld een depressie na te gaan, burn-out klachten te inventariseren, nader inzicht te krijgen in jouw levensloop, inzicht te krijgen in specifieke persoonlijkheidstrekken. Je krijgt gemiddeld niet meer dan vier vragenlijsten mee naar huis. Daarbij zal ik je duidelijk uitleggen waartoe ze dienen. Ik zal, indien gewenst, de uitkomsten met je bespreken.


Extra informatie

Wanneer je meer informatie wilt hebben of een specifieke vraag hebt, dan kun je telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen. Ik sta je graag te woord en zal proberen om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor contactgegevens verwijs ik je naar de contactpagina.

 


  

 
 
Behandeling zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

 Openingstijden:

 Maandag en woensdag:
van 13.30 - 21.30 
 
Dinsdag en donderdag:
van 09.00 - 17.00 


Tel. Nr. 030-2422660


 
Mijn registraties en lidmaatschappen

Registraties:
- GZ-psycholoog
BIG nummer: 19063360325
 
Lidmaatschappen:
- Landelijk: LVVP
- Regionaal: UPC
- Vakverenigingen: ACBS BeNe, VSt

Admistratieve afhandeling via 1nP/Extenzo

 

 Privacyverklaring van de Jade Psychologenpraktijk