Werkwijze Jade Utrecht Oost

Index

 
Intake 

De intake wordt binnen een maand na de telefonische aanmelding ingepland. Voor de intake zijn twee of drie afspraken nodig. Deze fase bestaat uit een algemene inventarisatie, een indicatiestelling en wordt afgesloten met een behandelovereenkomst. De behandeling sluit hier direct op aan. De intakegesprekken nemen een uur in beslag.

Ik hoop je een veilige omgeving te kunnen bieden waarin je je gestimuleerd voelt om aan de slag te gaan.

 


 

Testdiagnostisch onderzoek


Het kan zijn dat ik je specifieke vragenlijsten toestuur om de ernst van bijvoorbeeld een depressie na te gaan, burn-out klachten te inventariseren, of nader inzicht te krijgen in jouw levensloop en inzicht te krijgen in specifieke persoonlijkheidstrekken. Daarbij zal ik je duidelijk uitleggen waartoe ze dienen en de resultaten hiervan nemen we samen door. Werkwijze van de behandeling bij Jade Psychologenpraktijk


Op basis van je vraag en je problemen kan de behandeling bestaan uit de volgende elementen.
  • Kijken naar levensfase en de levenstaken die daarbinnen liggen.
  • ACT (acceptence commitment therapy): wat speelt er in je leven, wat zal je moeten accepteren en waar moet je je voor inzetten om het te veranderen. Hoe kom je weer flexibel in het leven te staan waardoor je het vorm kan geven in de richting die voor jou waardevol is; de hoofdbestanddelen zijn mindfulness en cognitieve gedragstherapie. Voor meer informatie zie de website www.acbsbene.com.
  • Schematherapie: je bewust worden van je innerlijke dynamiek; de daarin aanwezige patronen en valkuilen die in je leven spelen. Voor meer informatie zie de website over schematherapie of de patientenfolder.
  • Trauma-Informed Stabilization Treatment (TIST): een op delen gebaseerde benadering van trauma.
  • Traumabehandeling (BEPP) met als onderdelen onder andere: imaginaire exposure, schrijfopdrachten en opbouwen van toekomstperspectief. Voor meer informatie zie deze link.
  • Focussen: je aandacht richten op lichamelijke uitingen van je psychische spanningen en klachten. Voor meer informatie zie deze link.
  • Zingevingvragen, levensvragen.
  • Systeemtherapie: waarbij gekeken wordt naar hoe de verbindingen lopen in je gezin van herkomst/familie, hoe het systeem om je heen momenteel functioneert en welke positie je daarin inneemt.
  • E-health/digitale therapie.

Ik ga meestal eclectisch te werk, wat inhoudt dat in een behandeling meerdere therapiesoorten samenkomen.

Wanneer problemen zo verweven zitten met jouw persoonlijkheid en de problemen zoveel lijden en disfunctioneren veroorzaken, dan kan ik je doorverwijzen naar intensievere gespecialiseerde zorg.

Extra informatie

Wanneer je meer informatie wilt hebben of een specifieke vraag hebt, dan kun je telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen. Ik sta je graag te woord en zal proberen om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor contactgegevens verwijs ik je naar de contactpagina.

 


  

 
 
Behandeling zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

 Openingstijden:

 Maandag en woensdag:
van 13.30 - 21.30 
 
Dinsdag en donderdag:
van 09.00 - 17.00 


Tel. Nr. 030-2422660


 
Mijn registraties en lidmaatschappen

Registraties:
- GZ-psycholoog
BIG nummer: 19063360325
 
Lidmaatschappen:
- Landelijk: LVVP
- Regionaal: UPC
- Vakverenigingen: ACBS BeNe, VSt

Admistratieve afhandeling via 1nP/Extenzo

 

 Privacyverklaring van de Jade Psychologenpraktijk