Welkom bij Jade psychologenpraktijk te Utrecht Oost

Je kunt hier terecht als (jong)volwassenen of oudere wanneer je last hebt van psychische klachten. Wanneer je lijdt onder angsten, depressie, onzekerheid, stemmingswisselingen, vermoeidheid, slaapproblemen, trauma's of anderszins. Wanneer deze klachten je leven moeilijk maken of wanneer je vastloopt op je werk, in je relatie, in sociale contacten of je gewoon niet lekker in je vel zit. Aarzel niet en neem contact op. We kijken dan samen wat er aan de hand is en vinden een passende behandeling. De wachtlijst is kort en indien dat niet het geval is, wordt je goed doorverwezen. Klik hier om je aan te melden. Na aanmelding neem ik binnen vijf werkdagen contact met je op.

ACTUELE RICHTLIJNEN VAN DE PRAKTIJK I.V.M. COVID-19
In deze praktijk houden wij ons aan de richtlijnen die opgesteld zijn door het RIVM. Naar aanleiding van de landelijke crisissituatie rond het indammen van de verspreiding van het corona-virus COVID-19. Hieronder zijn de richtlijnen die direct betrekking hebben op de praktijkvoering bij vrijgevestigde GGZ praktijken:
 
 
Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling.

Het bezoek aan de poliklinieken of de vrijgevestigde praktijk door patiënten voor een afspraak wordt, indien mogelijk, vervangen door (beeld)bellen of andere digitale vormen van zorg. Probeer als behandelaar met de patiënt en zijn of haar naasten te zoeken naar de best passende vorm waarin contact kan worden gehouden of de hulp kan worden geboden. Alleen als het medisch/therapeutisch of vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is kan face-to-face contact plaatsvinden. De noodzaak hiertoe wordt door de regiebehandelaar, in overleg met de behandelaren bepaald. Wanneer een afspraak verschoven moet worden, dan gebeurt dat altijd in overleg met de patiënt en wordt ook zo mogelijk direct gezocht naar een alternatief. Het evt. face to face (behandel)contact met de cliënt wordt door één behandelaar onderhouden. Blijf samen met cliënt de gezondheidstoestand proactief monitoren.


Indien (begeleiding middels)face to face contact toch echt nodig is, ter beoordeling aan de behandelaar, dan geldende algemene richtlijnen:

• Aandacht voor Handhygiëne (wassen, desinfectie)

• Geen handen schudden

• 1,5 meter afstand houden

• Geen afspraak wanneer de patiënt hoest, niest of koorts heeft

• De patiënt komt alleen op de poli. De wachtruimte en de spreekkamer

• Zorg dat er geen patiënten tegelijk in de wachtkamer zitten. Plan gesprekken met wat meer tussenruimte in. Als in een groepspraktijk onvermijdelijk is dat er een paar patiënten tegelijk in de wachtkamer zitten, zet dan de stoelen 1,5 meter uit elkaar. Verwijder hiervoor desnoods een aantal stoelen. Hang een brief op de deur met het verzoek om pas binnen te komen op de afgesproken tijd.
• Zorg voor tissues en een prullenbak met deksel en voetpedaal.
• Zorg dat de wachtruimte en de spreekkamer goed geventileerd worden. • Alle andere maatregelen die u in uw eigen praktijk kunt bedenken om de veiligheid voor patiënten en uzelf te optimaliseren.

Beroepsgeheim

Vermoedt u dat een patiënt van u besmet is met het coronavirus terwijl deze zich daar zelf niet van bewust is? Spreek de patiënt hierop aan en vraag hem of haar telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Wanneer de patiënt dat weigert of de ernst van de situatie niet erkent Maakt u de afweging of er sprake is van een Conflict van plichten. Een reden om het beroepsgeheim te doorbreken is als er voor de behandelaar sprake is van conflict van plichten. Dit speelt als de behandelaar in gewetensnood verkeert doordat het handhaven van het beroepsgeheim de cliënt of een ander direct gevaar oplevert. Dat speelt dus uitsluitend bij een acuut dreigend gevaar bijvoorbeeld wanneer er een reële dreiging is dat een cliënt zichzelf of een ander, dat kan ook de hulpverlener zijn, geweld aan gaat doen. Dan moet de behandelaar, door te spreken, het gevaar proberen af te wenden. De behandelaar kan zich niet zomaar beroepen op deze gewetensnood daartoe dient deze gegronde redenen te hebben. De behandelaar moet ook onderbouwd beoordelen of door te spreken en daarmee het doorbreken van het beroepsgeheim, het enige en laatste redmiddel is om het directe gevaar af te wenden. COVID-19 besmettingsgevaar is, zonder de bovenstaande inspanning, geen voldoende reden het beroepsgeheim te doorbreken.

Woordenwolk

Financiering

De behandeling van psychische klachten wordt gefinancierd vanuit de ziektekostenverzekering, indien er sprake is van een DSM-V diagnose. Ik heb contracten met alle ziektekostenverzekeraars.
Je kunt hier dus altijd terecht en behalve je eigen risico (385 euro in 2018) wordt de behandeling geheel vergoed.

Indien er geen sprake is van een DSM-V diagnose, maar je wel last hebt van spanningen in je leven zoals bij werkgerelateerde of relatiegerelateerde klachten is het mogelijk om hier behandelt te worden. De betaling van de behandeling is dan voor eigen rekening.

Lees hierover meer bij Praktische Informatie.


Persoonlijke behandeling

Bij de praktijk in Utrecht Oost komt de behandeling van de psychische klachten, het analyseren en aanpakken van de problemen en het optimaliseren van de kwaliteit van leven aan bod.
Ik werk als behandelaar met verschillende therapietechnieken die ik afstem op jou als persoon, je klachten en de doelen die je met de behandeling wilt bereiken.

Lees hierover meer bij Werkwijze.
Aanmeldknopje
Over mij

Sinds 1997 ben ik werkzaam binnen de vrijgevestigde generalistische basis GGZ. In 2005 ben ik als GZ-psycholoog mijn eigen Psychologenpraktijk ‘Jade’ gestart in Utrecht Oost. Naast mijn administratieve hulp Marjo ben ik de enige behandelaar. Wanneer je je aanmeld heb je van het eerste telefonische of mailcontact tot en met de afronding en follow up contact met Drs. Janine Delver.

Lees hier meer over bij 'Over mij'.

Procedure


Meld je bij Psychologenpraktijk Jade te Utrecht Oost aan via telefoon of e-mail. Er wordt binnen drie werkdagen na je aanmelding contact met je opgenomen. De intake wordt vervolgens binnen drie weken ingepland na ons eerste telefonische contact. In de intake zetten we op een rijtje wat je psychische klachten en problemen zijn. Na de intake  ontvang je een aantal psychologische vragenlijsten. Naar aanleiding van de intake en de vragenlijsten stel ik een diagnose, leggen we de doelen die je wilt bereiken vast en spreken we samen af in hoeveel gesprekken dit haalbaar is. Zo ontstaat er een behandelplan dat we beiden ondertekenen. Ik zet al mijn kennis, vaardigheden en ervaring als GZ-psycholoog in maar je bent zelf verantwoordelijk voor je herstel. Als psycholoog help ik je graag verder om te gaan met jezelf in je leven, te veranderen waar mogelijk en te aanvaarden waar nodig.

Overzicht van behandeling/therapie

Bij Jade psychologenpraktijk te Utrecht Oost worden er meerdere soorten behandelingen/therapieën toegepast. Welke therapie of behandeling het beste aansluit bij jouw situatie wordt overwogen door mij als psycholoog. Hierbij kun je ervan uitgaan dat de keuze van therapie of behandeling als doel heeft jou verder te helpen met je problemen. De therapieën/behandelingen die worden aangeboden bij Psychologenpraktijk Jade te Utrecht Oost zijn onder andere:

  • Psycho-educatie
  • ACT (Acceptance and Commitment therapie; 3e generatie CGT)
  • Psychodynamische therapie
  • Systeemtherapeutische therapie
  • Focussen
  • Begeleiding (activering, structurering)
  • Coping vaardigheden (het vergroten van-)
  • Mindfulness
  • Positieve psychologie
Voor meer informatie en therapie en behandeling in het algemeen bij Jade Psychologenpraktijk kun je terecht bij de pagina Werkwijze.
 

Nieuwsgierig naar de praktijk?

Hieronder kun je een kijkje nemen in Jade Psychologenpraktijk – Utrecht Oost.
 

 

 
 
Behandeling zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

 Openingstijden:

 Op maandag en woensdag middag en avond. 
Op dinsdag en donderdag overdag.

Tel. Nr. 030-2422660


 
Mijn registraties en lidmaatschappen

Registraties:
- GZ-psycholoog, BIG nummer: 19063360325
- Registerpsycholoog NIP
- Psycholoog NIP
- Eerstelijnspsycholoog
 
Lidmaatschappen:
- Landelijk: LVVP en NIP
- Regionaal: UPC
- Vakverenigingen: ACTBE, KPSP,
Focusvereniging NL

Admistratieve afhandeling via 1nP/Extenzo

 

 Privacyverklaring van de Jade Psychologenpraktijk